Det våras för kosläppen

Det våras för kosläppet! Kosläpp är en tradition som har kommit för att stanna. Över 100 ”officiella” kosläpp arrangeras i Sverige.

En av de första, som Husdjur hittar, är Björketorps gård, Johannishus i Blekinge den 16 april och bland de senare i norr hittar vi kosläpp ända fram till den 10 juni hos bland annat hos Ibackens gård Norsjö, Lindero Lantbruk Åsele och Brännagård i Hörnsjö i Västerbotten. Men det finns säkert många fler, både tidigare och senare.

Arrangerar du kosläpp eller tar du emot mycket besök? Jordbruksverket, Mejerierna, LRF med flera har information om vad man bör tänka på när man tar emot besökare.

Kosläpp

Ett viktigt råd för att förebygga att smittor sprid sprids mellan djur och människor är att tvätta händerna både före och efter man träffar djuren. Handtvätt med tvål och vatten minskar risken för att smittämnen fastnar på händerna och förs över till människan eller djuret. Enbart handsprit räcker inte för att döda alla smittämnen och handsprit saknar effekt om händerna är synligt smutsiga eller kladdiga.

Om besökarna ska äta på gården ska de hänvisas till en anvisad plats eller en plats där det inte finns gödsel. Uppmana de vuxna att hålla uppsikt över barnen och att de inte låter barnen stoppa händerna i munnen och att eventuellt tappade nappar sköljs noga!