Eko 2016: Dryckesmjölken ökar men övriga mejeriprodukter minskar

Försäljning av ekologiska ägg ökade kraftigt förra året, medan invägningen av ekologisk mjölk låg kvar på en oförändrad nivå. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.

Text Ann Christin Olsson

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick förra året till 371 000 ton, vilket innebär att den i stort sett var oförändrad jämfört med 2015. Andelen invägd ekologisk mjölk ökade något beroende på en minskad total mjölkinvägning och förra året var 13 procent av den invägda mjölken ekologisk.

När det gäller enskilda mejeriprodukter var utvecklingen olika. Medan produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk ökade med 4 procent, minskade produktionen av syrade produkter med 25 procent. Även produktionen av ekologisk grädde och ost minskade.

– Jag har också noterat att vi hade en tudelad utveckling för marknaden för olika ekologiska mejeriprodukter förra året, säger Lennart Holmström, marknadsexpert på LRF Mjölk i en kommentar till Jordbruksverkets statistik.

Men han påpekar att det har tillkommit ett antal nya ekoproducenter sedan slutet av 2016. Detta har gjort att den ekologiska mjölkinvägningen har ökat hittills under 2017, efter en i stort sett stabil invägning av ekologisk mjölk under 2015 och 2016.

Första halvåret i år var den ekologiska mjölkinvägningen i Sverige nio procent högre än under första halvåret 2016. Andelen ekologisk mjölkinvägning av den totala mjölkinvägningen under januari till juni i år låg på 14,3 procent.

Andelen ekologiska ägg ökade och var 2016 närmare 18 procent av den totala invägningen. Invägningen av ekologiska ägg har nästan fördubblats sedan 2010. Produktionen av ekologiska slaktkycklingar ökade med 193 procent jämfört med året innan, men bara en procent av produktionen är ekologisk. När det gäller svin har ekoproduktionen ökat kontinuerligt sedan 2012, under 2016 med 6 procent, men även den utgör en liten andel, 2 procent, av den totala produktionen. Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur samt får och lamm var oförändrad jämfört med föregående år. För nötkreatur är andelen eko 14 procent och för får och lamm 23 procent.