En tredjedel av mjölken är robotmjölkad

I Norden produceras en tredjedel av mjölken i robotbesättningar. Sett till antalet kor är det 29 procent av korna som mjölkas med robot och det finns mjölkrobot på nästan var femte mjölkgård i Norden.

Antalet besättningar som har robotmjölkning minskar dock i Sverige och Danmark. Samtidigt fortsätter övriga nordiska länder att investera i robotmjölkning.

Flest robotbesättningar finns i Norge, medan de flesta mjölkningsstationerna finns i Danmark. Danmark har de största robotbesättningarna, med i snitt 2,9 robotar per besättning, följt av Sverige med 1,8 mjölkningsstationer per besättning. Störst andel av mjölken kommer från robotbesättningar i Norge och Island, med 44 respektive 42 procent.

Detta visar statistik från NMSM, ett nätverk för de nordiska mejerierna, rapporterar Seges i Danmark.
Ann Christin Olsson

Robotmjölkning