EU satsar på vallprojekt

Det pågår många projekt kring vall och bete inom Europa. Vallföreningens medlemmar fick veta mer om detta när föreningen höll sitt årsmöte.

EU satsar mångmiljonbelopp i olika projekt för att dra nytta av innovationskraften i lantbruket och att sprida kunskap om och erfarenheter av de olika sensorer som används inom mjölkproduktionen. I Inno4Grass och 4D4F (Data Driven Dairy Decisions) ingår vallen som ett viktigt kunskapsområde. När Svenska Vallföreningens årsmöte hölls på Vreta Kluster i Linköping i slutet på november berättade Nilla Nilsdotter Linde och Margareta Emanuelson från SLU om vad som är på gång i de två projekten.

– Samarbetet mellan lantbrukare, rådgivare och forskare kan bli bättre kring innovationer. Inno4Grass syftar till att överbrygga klyftorna och skapa en tvåvägskommunikation, samt öka lönsamheten hos mjölk-, kött- och fårproducenter, sa Nilla Nilsdotter Linde.

– Projektet 4D4F, som i Sverige leds av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien fokuserar på tolv olika områden, där bete och vallskötsel är ett. Ett syfte är att vi ska utbyta erfarenheter och hitta nya sätt att använda data som genereras av sensorer inom mjölkproduktionen. För varje område tar vi fram ett antal hjälpmedel – rekommendationer om tillämpning av sensorer, videos och informationsmaterial samt standardrutiner, sa Margareta Emanuelson.