Fall av BVD i Danmark

I Danmark har BVD-smitta återigen hittats i två besättningar, en mjölk- och en slaktnötsbesättning. Ytterligare en gård är under misstanke. Smittspårning pågår för se om fler är drabbade och hur smittan kommit in i landet. Danmark blev friförklarade 2015 men drabbades redan under 2016 av BVD i två besättningar.

Sverige blev friförklarat 2014 och sista fallet var 2012. Vi har löpande övervakning via provtagning av tankmjölk och på slakterier genom BVD-programmet.

Porträtt av Anna Ohlson– Det är viktigt att alla besättningar är anslutna till programmet så att vi snabbt ska kunna upptäcka om vi får tillbaka smittan in i landet. BVD-kontroll är också ett lagkrav, säger Anna Ohlson, veterinär och ansvarig för BVD-programmet på Växa Sverige.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på ökad förekomst av omlöpningar, kastningar, missbildningar samt svag- och dödfödda kalvar. Försämrad kalvhälsa med diarré och hosta kan också ses och ibland även feber och nedsatt allmäntillstånd.

För att minska risken att få in smitta i sin besättning tipsar hon även om att vara med i Smittsäkrad besättning. Det är ett sätt att säkra sina smittskyddsrutiner. Till exempel råd kring djurinköp och att besökare ska ha skyddskläder.