Fler hästar än mjölkkor

Det finns fler hästar än mjölkkor i Sverige. Hästarna passerade mjölkkorna redan 2010. Vid förra mätningen 2010 fanns det 348 564 mjölkkor respektive 362 700 hästar, enligt statistik från Jordbruksverket.

2016 hade hästarna minskat något till 355 500, vilket är två procent färre än 2010 då undersökningen gjordes förra gången. Men de håller ändå ställningarna mot mjölkkorna, som minskat mer. Som jämförelse fanns 330 810 mjölkkor i Sverige i juni 2016.
En tredjedel av hästarna finns i Skåne och Västra Götaland. 76 procent av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden. I genomsnitt finns 36 hästar per 1 000 invånare i Sverige.
Ann Christin Olsson