Flest salmonellasmittade på Öland

Förekomsten av salmonella bland svenska besättningar är generellt låg. Endast tre procent av mjölkbesättningar i Sverige visar tecken på en salmonellainfektion.

Det är ovanligt med salmonella i Sverige, visar en tankmjölksscreening från 2013. Men det fanns dock en geografisk anhopning av besättningar med Salmonella Dublin på Öland. Detta skriver Estelle Ågren i en artikel i Husdjur nr 5/2017. Studien gjordes som en del i ett doktorandprojekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Den ökade förekomsten på Öland kan förklaras av att Salmonella Dublin spreds med returmjölk från ett mejeri till många mjölkbesättningar i Kalmar län 1963.

Större besättningar och ekologiska besättningar visade oftare tecken på salmonella. Sörre besättningar har oftare lösdrift, körbara foderbord, högre djurtäthet på bete och gruppkalvningsboxar. I ekologisk besättningar stannar kalven längre hos kon och kalvarna hålls tillsammans i större grupper, vilket kan bidra till spridning av salmonella.

Just S. Dublin är särskilt anpassad till nötkreatur och orsakar mer sjuklighet och större produktionsförluster än jämfört med andra salmonella typer. Men eftersom smittan samtidigt är geografiskt begränsad så skulle det på sikt vara möjligt att utrota den i Sverige.