Foderbrist eller gott om foder?

Det är gott om foder i stora delar av Sverige och brist i andra delar. Ett stort intresse finns därför för att både köpa och sälja foder.

I Mälardalen, Sörmland, Östergötland och delar av Västergötland är det, trots senaste tidens regn fortfarande torrt, det är ont om bete och risken är stor för foderbrist.

Den senaste dagarnas regn kan möjligen förbättra en sen vallskörd och ge lite sensommarbete. Annars är det stor risk för foderbrist.

Ensilageskörd

Rådgivarna tipsar främst om att börja med att inventera ditt foderlager.

-Har du fått bra skörd och vet att du får ett överskott kan det vara idé att konservera ensilaget i rundbal, för att lättare kunna transportera foder om det är aktuellt för försäljning, säger Hans Lindberg, produktionsrådgivare, Växa Sverige.

-En lösning är att se över foderstaten och att öka andelen majs, kanske köpa HP-massa, helsäd eller halm.  Ammoniakbehandling av halmen ger en bättre smältbarhet och en större mängd kan utfodras, speciellt till äldre kor och sinkor, säger Hans Lindberg.

Man ska dock vara mycket noga med att endast behandla gul halm utan gröna växtdelar i, för att säkert undvika att giftet 4-metylimidazol bildas. Halmen behöver luftas innan utfodring.

Det finns färdigfoder som är anpassat till foderstater med grovfoderbrist. Fibern här kommer oftast från kli, palmkärnexpeller, betprodukter. De är inte sammansatta för att helt ersätta vallfoder men ger extra fiber till foderstaten.

-Men kom ihåg att kontrollera foderstaten så att djuren får tillräckligt med näring. Det är viktigt att hela tiden kontrollera djuren, om man använder någon form av ”nödfoderstat”, säger Hans Lindberg.

Foder och foderbrist gör kanske att en del väljer att minska på antalet djur. Om man slaktar ut antalet djur ska man vara medveten om att om djurtätheten förändras kan även EU-bidragen påverkas. För närvarande är det dock slaktköer, vilket givetvis påverkar besluten.

Kolla till exempel på www.proteintipset.se, där kan man få kontakt med lantbrukare som har foder till salu. Eller även www.blocket.se.

Läs även mer i nästa nummer av Husdjur som kommer den 28 augusti!

 

Vid foderbrist – var uppmärksam på:

  • Idisslingstid, mer än 60 procent av korna ska idissla 2 timmar efter utfodring
  • Gör endagsutfodringskontroller
  • Långhalm kan vara svår att äta, bättre om den hackas
  • Halterna i mjölken
  • Hullet på korna
  • Hungergropen, om korna får för lite grovfoder så är hungergropen insjunken
  • Ökad risk för foderleda, acetonemi och löpmagsförskjutning

(källa: Växa Sverige)