Gefleorten vill gå samman med Arla

Gefleorten har sedan en tid sökt en samarbetspartner. Vid stämman igår blev det klart: man väljer att inleda förhandlingar om samgående med Arla Foods.

Vid gårdagens föreningsstämma i Gävle beslutade ägarna enhälligt att inleda förhandlingar om ett samgående med Arla Foods. Detta för att stärka den egna konkurrenskraften både i form av produkt- och teknikutveckling. 

– Valet för ett framtida samgående föll på Arla Foods. För oss har det varit viktigt att den tänkta affärspartnern vill fortsätta utveckla såväl varumärket som mejeriet. Som en mindre regional mejeriaktör får vi det allt svårare att klara oss själva i den hårdnande internationella konkurrensen, säger Thomas Lundgren, ordförande för Gefleortens Mejeriförening, i ett pressmeddelande.  

Gefleortens Mejeriförening har en invägning som motsvarar 1,6 procent av den totala mjölkinvägningen i Sverige och ägs av sammanlagt 68 mjölkbönder i Gästrikland, norra Uppland och Dalarna.  

– Som företrädare för ett bondeägt mejeriföretag är jag naturligtvis både glad och ödmjuk inför att Gefleortens väljer att fördjupa förhandlingarna med oss. Nu väntar en intern process inom Arla för att gå vidare i förhandlingarna, säger Arla Foods ordförande Åke Hantoft, i ett pressmeddelande.