Kokontrollen – de stora besättningarna ökar mest

De stora besättningarna drar ifrån i avkastning, visar statistik från Kokontrollen, som presenteras i senaste Husdjur.

Den genomsnittliga avkastningen i Kokontrollen är idag 10 175 kilo ECM. I år är ökningen relativt blygsam, 53 kilo jämfört med förra årets ökning med 200 kilo ECM.

-Hela 521 besättningar har nu en medelavkastning över 11 000 kilo ECM. Av dem är 28 ekologiska, säger Nils-Erik Larsson, som arbetar med Kokontrollen i Växa Sverige.

 Kokontrollen

Det är framför allt de stora besättningarna som ökar i avkastning. Besättningsstorleken är nu i genomsnitt 89 kor. Strukturutvecklingen fortsätter och det är framför allt besättningar med upp till 75 kor som minskar i antal.
Det län som har högst avkastning är liksom tidigare år, Halland där medelproduktionen är 10 733 kilo ECM.

På topplistorna hittar vi återigen Britt-Inger och Lars Petersson, Kisa samt Henrik Johansson, Almunge för konventionella respektive ekologiska besättningar. Nya besättningar har kommit in på respektive lista och andra har flyttat sig lite uppåt eller neråt. Orsakerna är många, självklart påverkar säsongens grovfoderskörd oerhört mycket, men det har även rört sig om andra händelser på gårdarna som påverkar produktionen. Mjölkproduktionen är känslig för förändringar – och att vara bland de 20 bästa besättningarna i landet är något att fira och inspireras av!

Statistiken och fler kommentarer hittar du i Husdjur nr 10.

Text: Lisbeth Karlsson