Lantbruksbarometern: Stark framtidstro hos Sveriges lantbrukare

Mer än hälften av Sveriges lantbrukare upplever att lönsamheten är mycket god eller ganska god. Det ger i snitt ett lönsamhetsindex på plus 10. Det är första gången på tio år som indexet är positivt. Däremot skiljer det mellan produktionsgrenarna. Det visar Lantbruksbarometerns höstsiffror från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Bäst lönsamhet upplever fortfarande gris- och nötköttsproducenterna med ett lönsamhetsindex på 70 respektive 52. Med ett index på minus 40 upplever växtodlingsproducenterna den svagaste lönsamheten, men de tror på en något förbättrad lönsamhet till hösten 2018. Mjölkproducenterna har en kraftigt förbättrad lönsamhet. Deras lönsamhetsindex har på ett år gått från minus 86 till 26.

– Det är glädjande att nu, för första gången på tio år, kunna presentera ett positivt lönsamhetsindex. Störst resa det senaste året har mjölkproducenterna gjort, deras lönsamhetsindex har förbättrats med hela 112 procentenheter. Det är en direkt spegling av det höjda priset på mjölken och det ökade intresset för förädlade mjölkprodukter, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Däremot är han oroad för den svaga lönsamheten för växtodlingsföretagen. Det behövs långsiktiga lösningar för att öka lönsamheten för växtodlingsproducenterna specifikt, men också för lantbruksnäringen som helhet.

Ann Christin Olsson

Rapporten finns att ladda ner här.  

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987. Sifo har intervjuat 500 lantbrukare den 12 till 26 september 2017.