Linda Hedström får Ungdomsdiplomet

Linda Hedström är ansvarig för cirka 800 kalvar som föds varje år på Skottorp. Idar får hon ta emot Ungdomsdiplomet vid en prisutdelning på hennes arbetsplats, Skottorps säteri.

Linda Hedström är 23 år och har på Skottorp huvudansvar för alla de 800 kalvar som föds där. Kalvhälsan har väsentligt förbättrats sedan hon började arbeta i besättningen och hon är dessutom en god arbetskamrat – en framtida årets djurskötare.

Ungdomsdiplomet delas ut av Tidningen Husdjur i samarbete med Ladugårdsförmännens Riksförbund samt Naturbrukets Yrkesnämnd.

Läs motiveringen till Lindas diplom här