Linda Olsson är Årets djurskötare

Linda Olsson tar idag emot priset som Årets djurskötare vid en prisutdelning på sin arbetsplats, Stallbergs lantbruk, utanför Vara i Västergötland.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Linda Olsson Årets Djurskötare 2017Linda Olsson har varit en starkt bidragande kraft till att gården har utvecklats till den gård den är idag med 435 kor och en av landets 20 högst avkastande besättningar.

Linda började arbeta på Stallberg efter sin utbildning till lantmästare. Efter ett tag började hon arbeta som foderrådgivare på Rådgivarna i Sjuhärad. Men kände efter barnledigheter, att hon ville återvända.
I anslutning till att besättningen planerade att bygga nytt fick Linda ta allt större ansvar. Idag är hon ladugårdsförman och har ansvaret för planering och att leda de tio anställda i djurskötseln.

Priset till Årets djurskötare delas ut av tidningen Husdjur och Ladugårdsförmännens Riksförbund.

Motivering Årets djurskötare 2017

Linda Olsson, har varit en starkt bidragande kraft till att Stallbergs lantbruk, utanför Vara i Västergötland, utvecklats till den gård den är idag med 435 kor och en av landets 20 högst avkastande besättningar. Hon har axlat en naturlig ledarroll för de tio anställda – där hon lyckas med att alla känner sig sedda. Linda är en god människokännare och har ett gott djuröga och har därmed lyckats skapa en bra miljö där både anställda och djur trivs!

Mer att läsa om Linda Olsson i Husdjur 10, utgivning den 25 oktober.