Lönsamheten i fokus i Grästorp

Intressant och inspirerande var några ord som hördes när deltagarna lämnade Flo-Sals bygdegård där fullmäktigegruppen i Väst hade bjudit in till temadag med lönsamheten i fokus.

Per Larsson, Tibro och kretsordförande i Norra Skaraborgskretsen, inledde med att se på prisutvecklingen de senaste tio åren, som visade på vikten av att ha strategier för att klara av såväl upp- som nedgångar av priset.

Grästorp

– Var inte nöjd för tidigt när ni tittar på det ekonomiska resultatet, sa Helena Börjesson, LRF-konsult. När alla kostnader är betalda så ska du ta ut din lön. Dessutom ska du bestämma hur mycket som du vill ha som vinst, det som ska avsättas för att klara av svårare tider.

-Det gäller att ha helhetskollen, sa Lars Svensson, VD på Vadsbo Mjölk när han presenterade företaget och hur han styr ekonomin för mjölkproduktionen för de 1 340 korna och växtodlingen på 2 540 hektar.

För mjölkproduktionen på Vadsbo görs en uppföljning av ekonomin varje månad och ett bokslut varje kvartal.

-Vi måste visa och redovisa det ekonomiska resultatet dels för ägarna och dels för banken. Sedan vill vi givetvis själva ha kollen samtidigt tycker jag att det är viktigt att kunna vissa personalen på hur ekonomin ser ut och hur vi lyckas. Det är viktigt för att känna delaktighet. Når vi målen, förbättras kalvhälsan och så vidare, sa Lars Svensson.

De anställda får en ekonomisk redovisning en gång per kvartal i samband med att styrelsen haft möte.

-Däremellan träffas vi i stort sett varje dag vid frukost och ofta äter vi även lunch tillsammans. Det är viktigt att hela tiden ha kontakten med varandra, sa Lars Svensson.

Lars Svensson och Anders Ramström

Lars Svensson, Vadso Mjölk och Anders Ramström, Östra Ämtervik

 

Mats Larsson, Stallbergs lantbruk berättade om den resa som han och hans bror Thomas gjort med sitt företag. 2014 byggde de för sex robotar och cirka 370 kor.

-Ingenting blev nog som vi tänkt. Mjölkpriset sjönk, bygget blev dyrare, utfodringstekniken fungerade dåligt, vi lade ner mycket mer tid per ko än kalkylerat och lönsamheten var katastrofal. 2015 sattes ytterligare två robotar in, och nu har lönsamheten förbättrats, berättade Mats Larsson.

Mats Larsson framhöll att de har en bra personal och att de också hade ett bra bollplank i form av en finansiell rådgivare.

På frågan på vad han skulle ha gjort annorlunda svarade Mats Larsson – att ha en jurist som kollar de avtal som man skriver på.

Anders Ramström, Östra Ämtervik presenterade sin strategi för sitt nybyggda stall för 20 000 kronor per båsplats.

-Vårt mål är bland annat att bolaget ska vara säljbart. Vi äger inte mycket mark utan måste veta att vi snabbt kan sälja företaget och få pengarna tillbaks. Avskrivningarna är 10 år på byggnader och för maskiner fem år. Organisation och folk är viktigast, vi pratar pengar och inte produktion hos oss. Vi har drygt 8 000 kilo mjölk som levereras till mejeriet, sa Anders Ramström.

Bibbi Johansson

Kretsrådet Bibbi Johansson som tillsammans med Kristoffer Kullingsjö samt Per Larsson hade arbetat med programmet inför temadagen och var glad för att så många hade kommit!

Läs mer i kommande nummer av Husdjur.