”Målet är 12 000 kilo ECM”

Med rätt förutsättningar kan majs vara odlingssäker även i Mälardalen. På Womtorp har majs odlats i tio år med gott resultat. Majs och mixat foder är viktiga delar i utfodringsstrategin.

Husdjur var med vid en gårdsträff på Womtorp strax utanför Eskilstuna, som arrangerats av Växa Sverige i går. I besättningen finns 320 kor, med en avkastning på 11 300 kilo ECM per ko och år.

Porträtt på Christina Winblad– Målet nu är att nå 12 000 kilo ECM, säger Christina Winblad, mjölkbonde på Womtorp. En del i det är utfodringen.

Hennes bror Fredrik Ericson visade majsen som tagit sig bra sedan sådden den 2 maj. De högsta plantorna har hunnit bli 70 centimeter höga. De har gjort en kemisk ogräsbehandling och det ska också göras en radrensning, då gödslar de också och sår gräsfrö för att stödoptimera. Odlingssäkerheten hos majsen diskuterades.

– Vi har odlat majs sen 2008 och har aldrig legat under tio ton ts per hektar. I fjol gav den 12 till 13 ton ts per hektar och så här långt i år ser det också bra ut, säger Fredrik.

Fredrik Ericson visar majsen på Womtorp.På fältet som han visade har majs odlats i tio år, sen starten. Vikten av att ha åkrar som passar för majsen, med soliga lägen och inte för tunga lerjordar, diskuterades. Ett ogräs, nattskatta, där ogräsfrön kan följa med utsädet, kan vara ett skäl till att byta fält. Den trivs bara om det är bar jord. Om man byter fält var hans råd att inte så majs efter vall då knäpparlarver kan bli ett problem. Då är det bättre att så majsen efter spannmål och om det varit vall vänta i två år innan majs sås. Knäpparlarver gnager på rötter och stråbas och ger sänkt skörd.

– Det är framför allt andra majsåret efter vall som knäpparlarver kan ställa till det.

Nu odlas 35 hektar och målet är att öka arealen så att majsen ska räcka hela året. I besättningen finns 320 kor och sedan ett år har de en ny foderanläggning från One2feed. Den rälshängda vagnen går en gång i timmen och utfodrar kor, sinkor och ungdjur. De har fyra avlastarbord för ensilage och lutad vete, en halmrivare, fyra mineralfickor och tre kraftfoderkomponenter.

– Jag skulle gärna ha majs året om, säger Ulf Winblad, Christinas make. Det skulle till exempel vara bra för att matcha foderstaten vid betessläpp.

Mer i kommande nummer av Husdjur.
Ann Christin Olsson

Ulf Winblad visar den nya foderanläggningen från One2feed.