Marita Wolf: Vi fortsätter att vänta

Landsbygdskommitténs slutbetänkande är nu klart. Det blev ett stort ”paket” som innehåller 75 förslag för landsbygden som rör allt från åtgärder för 23 kommuner i norra Sverige med sänkta arbetsgivaravgifter till bredband i hela landet, att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter ska utlokaliseras från Stockholm och åtgärder som ska underlätta byggandet av bostäder.

-Mycket i detta paket är bra för landsbygden och det välkomnar jag. Det känns skönt att landsbygden kommer i fokus, säger Marita Wolf, ordförande i Växa Sverige.

Däremot saknas i betänkandet åtgärder som är mer direkt riktade till lantbruket. Livsmedelsstrategin är inte med i detta slutbetänkande.

-Det som är positivt för landsbygden är självklart positivt även för lantbruket. Jag välkomnar det som lyfter landsbygden, det behövs! Men vi väntar fortfarande på att livsmedelsstrategin blir klar och att den innehåller välbehövliga åtgärder och positiva signaler som lyfter den svenska livsmedelsproduktionen, säger Marita Wolf.

Senast ändrad 9 januari 2017