Mjölken en framtidsbransch

LRFs Mjölkdelegation valde idag Marita Wolf till ny ordförande. Hon efterträder LRFs ordförande Palle Borgström.

Marita Wolf

–Det här känns roligt och samtidigt oerhört ansvarsfullt att få uppdraget att leda mjölkbranschen framåt, säger Marita Wolf.

Förra året lades den femåriga strategin.

–Det är denna som vi nu tillsammans i Mjölkdelegationen ska bära vidare och följa den inslagna vägen. Mycket handlar om attityden, om framtidstron och att få alla att inse att mjölkbranschen är en framtidsbransch, säger Marita Wolf.

Hon menar att det går att få lönsamhet i branschen.

–Det är tufft men vi måste ha en långsiktigt positiv tro på det vi håller på med. Politikerna måste dessutom ha en tillit till mjölkbonden och förstå att vi är nyckeln i livsmedelsproduktionen. Jag är en del i ett hållbart kretslopp och kan dessutom med familjen driva ett företag i den här branschen – det är fantastiskt. Det är därför jag blev bonde! Idag finns det dessutom en livsmedelsstrategi som riksdagen har antagit – vi har nu ett gyllene läge att göra mjölkbondens röst hör i den näringspolitiska världen, säger Marita Wolf.

LRFs mjölkdelegationen har 15 ledamöter, bland annat respektive ordförande i mejeri- och husdjursföreningarna.