Mjölkinvägningen pekar uppåt

Den senaste månaden är första gången på länge som mjölkinvägningen ligger på plus jämfört med samma period året innan. Vecka 35 låg invägningen på +0,4 procent. Prognosen är att det ska hålla i sig året ut.

Den senaste månaden är första gången på länge som mjölkinvägningen ligger på plus jämfört med samma period året innan. Vecka 35 låg invägningen på +0,4 procent. Prognosen är att det ska hålla i sig året ut.

Porträtt Lennart Holmström– För helåret bedömer jag att vi kommer att landa på -1,3 procent, förutsatt av invägningen ligger kvar över fjolårssiffrorna resten av året, säger Lennart Holmström, marknadsexpert på LRF Mjölk.
I tabellen visas hur veckoinvägningen varierat från år 2014 fram till nu. De är fortfarande en ganska stor säsongsvariation från cirka 49 miljoner kilo som lägst och 59 miljoner kilo som högst under enskilda veckor. Som lägst brukar den vara i slutet av oktober och som mest i slutet av maj.

Han ser två förklaringar till att mjölkpriset åter kommit upp i nivå med förra året. Det ena är att färre mjölkbönder slutat och det andra är en ökad avkastning per ko, båda en effekt av ett högre mjölkpris. I sommar har 10 till 15 mjölkbönder slutat per månad, jämfört med förra året då det var 30 till 40 per månad.
– Förra sommaren var det en om dagen som slutade. Nu är det hälften så många som gör det.
Det högre mjölkpriset tror han också gjort att fler satsar på en foderstrategi för mer mjölk.

De tre län som under juli i år, jämfört med juli förra året, har mest positiv utveckling när det gäller mjölkinvägningen är:
Västernorrlands län: +10,2 %
Uppsala län: +6.8 %
Skåne län: + 3,5 %
De tre län som har mest negativ utveckling är:
Södermanlands län: -8 %
Kronobergs län: -4,8 %
Örebro och Östergötlands län: -4 %

– Det känns som att det allmänna tonläget är mer positivt nu. Arla höjde priset i september och bedömde då att mjölkpriset ska ligga kvar på samma prisnivå året ut. Jag hoppas att framtidstron stärks.
Ann Christin Olsson

Diagram. Utvecklingen av mjölkinvägningen i Sverige, per vecka, sedan 2014. Källa: LRF Mjölk

Diagram över mjölkinvägning 2014-2017.