Mjölkpriset sjunker

Arlas a contopris för konventionell mjölk sänks med 9,4 öre från den 1 maj 2017. A contopriset för ekomjölk sänks med motsvarande 1 eurocent i Sverige och Danmark, och med 2 eurocent i Storbritannien och Centraleuropa.

Arlas a contopris i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är då 324,7 öre/kg.  För ekologisk blir 434,1 öre/kg. 

-Efter en rad höjningar av mjölkpriset till ägarna, sedan hösten 2016, har vi nu sett två justeringar nedåt. Det är viktigt att understryka att det vi ser just nu inte är en ny nedgång i marknaden, säger Patrik Hansson vd Arla Sverige i ett pressmeddelande. 

Den globala mjölkproduktionen ökar, och volymerna under 2017 väntas vara något högre än 2016. Priserna på industrismör och -ost är stabila, medan proteinpriserna fortsätter att försvagas och driver på den nedåtgående utvecklingen här och nu. Den internationella marknaden för förädlade produkter är stabil.