Mjölkproduktionen ökar globalt för varje år

De senaste 19 åren har världens mjölkproduktion ökat med i snitt 17 miljoner ton ECM varje år. Det motsvarar en årlig ökning på två procent.

Från 1997 till 2015 har världens mjölkproduktion årligen ökat med 17 miljoner ton till totalt 831 miljoner ton ECM år 2015, skriver danska Seges. Med en variation mellan enskilda år från under en procent till över tre procent.

Den senaste perioden med låga mjölkpriser har dock fått tillväxten på den globala mjölkmarknaden att dämpas. Mellan 2015 till 2016 ökade den globala mjölkproduktionen med 9,5 miljoner ton, vilket är den lägsta stigningen sedan 1998. Den största stigningen står Indien för med 6,9 miljoner ton. Medan Kina, Brasilien och Argentina minskat med 1,3 miljoner ton.

Fram till 2014 har antalet mjölkproducenter ökat globalt, men sedan 2014 har antalet minskat med cirka 1,5 procent årligen. Att mjölkproduktionen ändå ökar beror på strukturutvecklingen mot större gårdar. I till exempel Brasilien minskade antalet gårdar med färre än tio kor med nästan 3 000 stycken de senaste tio åren, även om det fortfarande är den största besättningsgruppen.

En stor potentiell faktor för att öka produktionen av mejeriprodukter är enligt FAO om man kan minska svinnet i mjölkens värdekedja från gård till mejeri. I många u-länder är det svårigheter att lösa transporterna.

Porträtt på Lennart Holmström– Den ökande produktionen har matchats ganska väl av en konsumtionsökning på drygt två procent varje år, säger Lennart Holmström, marknadsexpert på LRF Mjölk.

Medan konsumtionsökningen ligger stadigt på lite drygt två procent, varierar produktionsökningen mer. Det blir cykler där stigande mjölkpris ger en ökande invägning och detta dämpar mjölkpriset som dämpar invägningen tills det åter blivit en bristsituation.

– Just nu är vi inne i en period där mjölkpriset gått upp på grund av att ökningen i mjölkinvägningen dämpats.

Prognosen fram till 2025 är att den här ökningen av produktion och konsumtion ska hålla i sig. Den ökande konsumtionen beror både på en befolkningstillväxt och en ökad konsumtion per capita av mjölk och kött i tillväxtekonomierna.

– En ökad konsumtion på en till två liter mjölk per person i länder som Kina, Vietnam, Sydkorea och Filippinerna blir en stor volym. Här finns en växande medelklass och dessa länder har inte själva möjlighet att fullt ut möta med en ökad produktion. Även Afrika har tillväxtländer.

Medan Europa ligger på 110 procent i självförsörjningsgrad, ligger Asien på 90 procent. Det exportinriktade Oceanien ligger på 300 procent i självförsörjningsgrad.
Ann Christin Olsson

Ko och mjölkglas