Motverka nedgång av fetthalten

Det finns flera orsaker till att fetthalterna minskar under betet. Stödutfodra och se till att korna får skugga och rikligt med vatten under varma dagar så kan nedgången motverkas eller kanske undvikas.

– Vi ser ofta en nedgång av fetthalten under betesdrift, speciellt under högsommaren. Nedgången i fetthalt kan vara en effekt av två orsaker och/eller båda i samverkan, säger Hans Lindberg, foderexpert, Växa Sverige. 

En vanlig orsak är att betesintaget eller kvaliteten på betet överskattas. 

Betesintaget överskattas ofta på högsommaren

-Speciellt under högsommaren när tillväxten av bete kan vara låg, är risken stor för att man tror att det kanske finns mer bete och att det är av bättre kvalitet än vad verkligheten visar, säger Hans Lindberg. 

I besättningar där man helt bygger produktionen under sommaren på betesdrift kan det ibland vara svårt att tillgodose kornas behov av fiber endast via bete samtidigt som man har svårt att rationellt utfodra med ett stödfoder i form av annat än grovfoder. 

-En annan orsak som bidrar till nedgången i fetthalt är att utfodringen av kraftfoder under sommaren ofta begränsas till endast två gånger per dag, eller ibland fyra givor med kort mellanrum. I besättningar där man har möjlighet att kompletteringsutfodra med grovfoder under perioder med dålig betestillväxt, eller där betestillgången generellt är dålig, brukar man inte se samma problem med låga fetthalter under betesperioden, säger Hans Lindberg. 

En tredje orsak kan bero på sommarvärmen. Varma dagar minskar konsumtionen. Just grovfoderintaget blir mest påverkat eftersom det leder till större värmeproduktion under fodersmältningen. 

Hans Lindberg

-Första prioritet är att se till att kor får skugga och rikligt med dricksvatten, säger Hans Lindberg. 

Läs hela artikeln i Husdjur nr 6-7.