Nationellt råd för livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin har kommit och vi har fått se handlingsplaner. Landsbygdsministern har tillsatt ett nationellt råd för att diskutera, anpassa och följa upp genomförandet. Första mötet har hållits och där var fokus på en ökad konkurrenskraft och livsmedelsexport.