Ökad optimism hos europeiska lantbrukare

De europeiska lantbrukarna är optimistiska och något mer nöjda med sin lönsamhet än tidigare. Men de brittiska lantbrukarnas syn på lönsamheten sjunker på grund av oro för Brexit.

Lönsamheten skiljer sig mellan länderna men majoriteten av lantbrukarna i EU-barometern är positiva och uppfattningen om lönsamheten vänder uppåt. Det visar en lönsamhetsundersökning i tio EU-länder, skriver LRF Konsult i ett pressmeddelande.

I Danmark har man positiva siffror och ser stora möjligheter med bland annat ökad export av ekologiska varor till Kina. De svenska lantbrukarna upplever en förbättrad lönsamhet och både maskin- och bygginvesteringarna har ökat sedan förra året.

I Frankrike är framtidssynen på den högsta nivån sedan mätningen började även om den fortfarande är negativ. Orsaken är en svår marknadssituation med prissänkningar. De brittiska lantbrukarna är mer pessimistiska sedan Storbritannien röstade för att lämna EU.

– Brittiska lantbrukare är helt enkelt oroade över sin fortsatta lönsamhet. För de svenska lantbrukarna är det också av stor betydelse hur utvecklingen kommer att bli i spåren av Brexit, eftersom det kan påverka prissättningen bland annat på mjölk. Lantbrukare är generellt bra på att hålla nere sina kostnader och jobba med intäkterna, samtidigt behöver de veta spelreglerna för att kunna ha en långsiktig plan för företaget, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult.
Ann Christin Olsson

Ko och glob.

Fotnot: EU:s lantbrukslönsamhetsindex – våren 2017
Ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över 8 000 lantbrukares uppfattningar om den nuvarande och den förväntade ekonomiska situationen på gården. Av EU:s medlemsstater är det tio länder som ställt samma frågor, motsvarande den svenska lantbruksbarometern. Intervjuerna gjordes mellan januari och april 2017.