Ökad produktion globalt sätter press på mjölkpriset

Smörpriset på den globala marknaden har fallit med 25 procent sedan september. Prognosen är att mjölkproduktionen i världen kommer att öka kraftigt i början av nästa år. Det kan leda till sänkta avräkningspriser.

När smörpriset var som högst på den globala marknaden låg det på 65 kronor per kilo. Nu är det 45 kronor. När smörpriset var som lägst under den senaste mjölkkrisen var det nere i 22 kronor per kilo.

Porträtt Lennart Holmström– Det är ingen alarmerande minskning i nuläget, säger Lennart Holmström, marknadsexpert på LRF Mjölk. Och det är fortfarande brist på svenskt smör. Men på sikt kan läget på världsmarknaden avspegla sig i mjölkpriset. Men jag hoppas att det inte går ner lika mycket som förra gången, för 1,5 år sedan. Det behövs en längre period med relativt högt mjölkpris för att många ska återhämta sig sedan förra perioden med lågt mjölkpris.

De lägre smörpriserna beror på att mjölkproduktionen ökar globalt. Den förväntas fortsätta öka markant i början av 2018. Produktionen i EU gick upp med 4,3 procent nu i september. Nya Zeeland hade en svag inledning på sin betessäsong 2017/18, men ligger på plus 2,7 procent. Globalt låg ökningen i september på 2,2 procent.

– Ökningen i EU och Nya Zeeland sätter press på världsmarknadspriserna.

Sverige har hela hösten legat svagt på plus jämfört med samma period förra hösten, i november på cirka 0,3 procent.

Positivt är att efterfrågan från Kina fortsatt är stark. Från juni fram till nu har deras import ökat med 26 procent.

– Men det är en nyckfull marknad som kan svänga snabbt.

På den svenska marknaden är det fortsatt trögt för dryckesmjölken. Sverige har tappat i placering mot de stora mjölkdrickande länderna och ligger nu på en åttonde plats. Irland ligger i topp med 125 liter dryckesmjölk per person och år följt av Finland med 120 liter. Sverige ligger på lite drygt 80 liter. De produktgrupper som går bra är grädde, syrade produkter och ost. Samtidigt ökar importen av ost, och 56 procent av hårdosten är import.

Något som sticker ut i statistiken är att den ekologiska mjölkproduktionen i Sverige tagit fart då de största mejerierna rekryterat nya producenter.

– Det är 45 fler ekologiska producenter nu jämfört med förra året. Invägningen av ekomjölk har ökat med tio procent sen förra året.

Idag är det 585 ekologiska mjölkgårdar av totalt 3 640 gårdar. Det blir 15,6 procent av gårdarna. Fortfarande är det dryckesmjölk och syrade produkter som är det stora när det gäller eko, medan andelen är lägre för ost, smör och grädde.

Mjölk minus foder är det starkaste på tio år, räknat på två typgårdar, en ekologisk och en konventionell. I december beräknas avräkningspriset i snitt för konventionell mjölk vara 3,70 kronor och för ekologisk 4,70 kronor per kilo.

– Även om det varit stora svängningar i mjölkpriset de senaste åren, ligger ändå snittpriset högre nu än för tio år sedan.
Ann Christin Olsson

Smörpaket och smörklick.