Ökat intresse för foderbetor

Foderbetor har många positiva egenskaper som fodermedel. Problemet har varit att få till hanteringen från skörd till foderbord. I Danmark har man kommit ett steg längre och i slutet av januari ordnas en studieresa för att se hur de hanterar foderbetan i praktiken.

– Foderbetor är ett intressant foder, jag tror inte det finns någon gröda som kan konkurrera med en högre energiskörd, säger Ann-Theres Persson, produktionsrådgivare på Växa Sverige i Falkenberg.

Förutom högt energiutbyte är foderbetan odlingssäker, den kan ingå i en strategi med mer hemmaodlat foder, den är smaklig och kan påverka fetthalten i mjölken positivt. Det finns några gårdar i Halland som testat, men flera har upphört med odlingen då de inte fått till en bra lösning på hantering vid utfodringen. I höstas när hon ordnade ett seminarium om foderbetor diskuterades frågan livligt hur man löser hanteringen rent praktiskt. Idén kom då upp om att ordna en studieresa till gårdar i Danmark för att se hur de gör i praktiken. En strategi som är vanlig där är att hacka foderbetorna och samensilera med vallensilage.

– Intresset för foderbetor ökar i flera länder i Europa, bland annat Storbritannien och Danmark, säger Birte Lau, på KWS. Vi vill få upp intresset också bland svenska lantbrukare. Nu finns också nya sorter framme.

Den 30 till 31 januari ordnar KWS en studieresa tillsammans med husdjursföreningarna för att besöka danska gårdar som utfodrar foderbetor och träffa en dansk foderrådgivare. Här är en länk till programmet: Studieresa till Danmark

Ann Christin Olsson

Senast ändrad 18 januari 2017