Risk för liten förstaskörd

En kall vår gör att vallarna fått en långsam start i år. Även om värmen kommer är det torrt i markerna och risken finns att förstaskörden blir liten.

Hanna Almerus, porträtt– Det är tidigt på säsongen ännu, men eftersom det ser ut så här i vallarna i år och många har tomt i sina lager sen förra årets torka, är det bra att tidigt tänka ut en plan, sa Hanna Almerus, produktionsrådgivare på Växa Sverige i Linköping på en vallträff med ett 50-tal deltagare på Styvinge gård i Sturefors, strax utanför Linköping i Östergötland, i torsdags. 

Östergötland är ett av de områden i Sverige som drabbades av torkan förra året. Om förstaskörden blir liten i år, finns det olika alternativ. Det första rådet var att redan efter förstaskörden, se över hur gårdens grovfoderförsörjning kan lösas. Detta får sedan följas upp kontinuerligt vid varje grovfoderskörd. Vid en bristsituation är det oftast både lättare och billigare att lösa det tidigt. Fler av Hannas tips i rutan här intill.

Helsäd som backup
När det närmar sig andraskörd, kan det utifrån hur mycket den ser ut att ge, vara dags för att överväga att ta helsäd. Antingen i mjölkmognad, eller i degmognad. Det första alternativet ger bäst näringsvärde och det andra mer mängd foder, cirka 1,5 till 2,5 ton ts mer.

För att utnyttja grovfodret på bästa sätt bör mjölkkornas och kalvarnas behov prioriteras. Om man får mycket majs, men mindre med vallfoder, går det att ge upp till fem till sex kilo ts majsensilage per ko och dag. Det går åt mer proteinfoder och kan bli en dyrare foderstat, men lösa vallbristen.

– Ha extra koll på att korna idisslar som de ska.

Det kan vara tuffare för ekogårdarna att lösa en bristsituation än vad det är för konventionella gårdar.

– Om man absolut inte kan få tag på ekofoder kan man få dispens, sa Hanna, som rådde ekogårdarna att diskutera den frågan med sitt certifieringsorgan.

I höstas var det många som hade ont om grovfoder som förlängde betessäsongen för kvigor eller sinkor. Det är dock en strategi som kan kosta.

– Det har märkts i vinter att de sinkor som gått ute länge kommit gång sämre att mjölka. Eller att semineringsfärdiga kvigor som gått ute länge visar sämre brunst.

Sent höstbete har sämre näringsvärde och tillskottsutfodring behövs ute på betet. Det kan vara intressant att räkna på om bevattning är något för gården. Få grödor svarar så bra på bevattning som vall.
Ann Christin Olsson

Strategi vid bristsituation:

 1. Inventera grovfoderläget tidigt och kontinuerligt under säsongen.
 2. Skörda spannmålen som helsäd.
 3. Behöver foder köpas in är det bäst att vara tidigt ute. Kolla in sajter som proteintipset.se och Blocket, samt förmedlare som Maskinringarna och Lovanggruppen.
 4. Prioritera bästa grovfodret till mjölkande kor och kalvar/yngsta kvigorna.
 5. Kan fortfarande finnas möjlighet att beställa Betfor/HP-massa.
 6. Andra fiberrika kraftfodermedel kan stötta upp vid en låg andel grovfoder. Till exempel färdigfoder som Rosa Grönmix eller Komplett Grov.
 7. Öka havreandelen i spannmålen.
 8. Ta tillvara på halm.
 9.  Ammoniakbehandla halm för att höja fodervärdet.
 10. Förläng betessäsong.
 11. Se över möjligheten att bevattna.