Salmonella litet problem i svensk växtodling

Av 80 växtodlingsgårdar som provtagits för salmonella var 77 gårdar fria från smittan. Det visar en screening för att undersöka förekomsten av salmonella på gårdar som odlar foderspannmål.


Sommaren 2015 upptäckte Jordbruksverkets foderkontroll salmonella i en foderfabrik och smittan kunde spåras till spannmål som odlats i Sverige. En screening av salmonella vid 80 växtodlingsgårdar runt om i landet gjordes därför 2016. 77 av gårdarna var fria från salmonellasmitta, och på tre av gårdarna hittades salmonellabakterier i tork- och förvaringsutrymmen.

– Salmonella finns i vår miljö. Att salmonella kan förekomma i spannmål i enstaka fall är inte förvånande och känt sedan tidigare, säger Klara Eskilsson, foderhandläggare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Jämfört med foderråvaror från andra länder, som soja-, raps- och solrosprodukter, är risken för salmonella i svensk spannmål mycket låg.

I fodertillverkning har salmonella främst förknippats med importerade foderråvaror, där svenskodlad spannmål anses vara en praktiskt taget riskfri råvara.

– Om smittan finns i den omgivande miljön kan det vara svårt att helt förhindra att få in salmonellabakterier i en spannmålsanläggning. Men med bra rutiner såsom att inte tröska liggsäd, i möjligaste mån förhindra tillträde för fåglar, gnagare och andra djur, att hålla förvaringsfickor täckta, att täcka intagsgropen när den inte används och att förhindra kondens i produktionslinjen så går det att minimera risken för att salmonella ska bli ett problem på gården, säger forskare Josefine Elving, SVA.

Internationellt sett har Sverige en unik position med en livsmedelsproduktion som är nästintill fri från salmonella. Studien har finansierats av Jordbruksverket och utförts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Källa: Jordbruksverket och SVA.

Ann Christin Olsson

Senast ändrad 26 januari 2017