Skåne laddar för att klippa prognosprover

Nu börjar det dra ihop sig till att klippa prognosprover i Skåne. De gårdar som är först ut med att skörda vallen brukar dra igång med klippningen redan i slutet av april.

De som är tidigast ute brukar vara gårdar på till exempel Bjärehalvön, där våren kommer tidigt eller även på andra håll om man har snabbväxande grässorter. 

Porträtt på Mia Davidsson– För två år sedan klippte vi proverna redan den 26 april, men normalt brukar det bli de första dagarna i maj, säger Mia Davidsson, rådgivningsansvarig på Skånesemin.

Precis när Husdjur ringer innan påsk är planen att börja klippa den 2 maj, men det kan bli en vecka tidigare om värmen kommer, då svarar gräset snabbt.

Hon ser prognosproverna som ett hjälpmedel, som ger en fingervisning om när det är dags att skörda vallen. Sen inverkar förstås den egna gårdens förutsättningar med värme, nederbörd, jordarter, valfröblandning och vad det bjuds på för skördeväder när det börjar drar ihop sig. Hur grannarna agerar brukar också väga tungt.

Prognosproverna visar hur årets vallar utvecklar sig jämfört med ett genomsnittsår och när de närmar sig temperatursumman 250 grader, vilket innebär cirka 11,2 megajoule omsättbar energi per kilo ts i timotej. För blandvallar kan det motsvara runt 10,8 till 11,0 megajoule.

I Skåne brukar prognosprover klippas på fyra platser. Du kan följa vallprognoserna på www.vallprognas.se.

Ann Christin Olsson

Klippning av prognosprov

Foto: Per Axelsson