Snack om vall i Husdjur nr 8

Husdjur nr 8 kommer inom kort till din brevlåda. Frågor kring foder och då speciellt vallfoder dominerar i tidningen.

Det är brist på vallfoder i vissa delar av Sverige medan andra delar har gott om foder. Finns det inte tillräckligt med foder är det oftast bättre att redan nu vidta åtgärder och har man gott om foder kan det löna sig att sälja delar av partier nu här på hösten.

Växbo i Hälsingland har vi nu på Husdjur döpt till SM-byn i vallodling. Här finns två lantbrukare som har titeln Årets Vallmästare, Lasse Larsson 2016 och Per-Åke Perers 2009 och därtill finns även en finalist, Kenneth Berg 2016. Detta är också de tre mjölkgårdar som finns kvar i byn. De pratar vall och triggar varandra och dessutom samarbetar de en hel del varandra. Finns det någon annan by som kan anta utmaningen som SM-byn i Vallodling?

SM-byn i vallodling

Från vänster: Lasse Larsson, Kennet Berg och Per-Åke Perers. Foto: Janne Petersson

2018 års Vallmästartävling är utlyst och senast den 1 november vill vi ha in förslag på kandidater och du kan självklart även anmäla dig själv!

Läs även om gårdar som satsar på att höja avkastningen genom att blanda fodret än mer noggrant och utfodra korna oftare: Womtorp utanför Eskilstuna i Sörmland, som nu har som mål att avkastningen ska öka från 11 300 kilo till 12 000 kilo. Läs om Skrämsta gård, norr om Hudiksvall i Hälsingland som investerade i 22 miljoner kronor för 310 kor och som,  så här sex år senare, kan konstatera att satsningen lyckades.

På Bergs säteri i Mellerud har Ingemar Thorstensson och Eva Olsson satsat på ett körbart golv i torken. Det ger flexibilitet och det går att torka såväl åkerbönor som spannmål.

Detta och mycket mer finns i Husdjur nr 8 och som alltid är du som läsare välkommen med förslag på vad du vill läsa om i tidningen.