Strömsrum är Årets Vallmästare 2017

PRESSMEDDELANDE: Strömsrum utanför Ålem i östra Småland tar emot utmärkelsen Årets Vallmästare under Vallkonferensen den 7 februari på Sveriges lantbruksuniversitet.

Årets Vallmästare 2017 Thomas Rappe Foto: Ann Christin Olsson

Thomas Rappe gläds åt utmärkelsen och vill lyfta fram hela sin personal och att alla är lika viktiga för resultatet, från de som arbetar ute växtodlingen till de som sköter korna i ladugården.  Målet vilket vallfoder de vill ha, har de satt gemensamt.

– Vi siktar på att ligga på 11,5 Megajoule per kilo ts och ta tre skördar. Att avkastningen i år låg på 11,6 ton ts per hektar kan vi tacka möjligheten till bevattning för, säger Thomas Rappe.

Juryns motivering lyder:

” Årets Vallmästare tar hem segern med en tydlig strategi: Att med hjälp av bevattning säkra hög hektaravkastning och jämna näringsvärden. Bevattningen säkerställer också att det finns gott om bete även torra somrar. Andelen klöver i vallen har optimerats för att bidra med kväve i den ekologiska odlingen och skapa balans mellan energi och protein. Detta ger ett vallfoder med hög och jämn kvalitet.”

Utmärkelsen Årets Vallmästare instiftades 2003 för att uppmärksamma och belöna skickliga vallodlare. Priset delas ut av tidningarna Husdjur och Nötkött tillsammans med Svenska Vallföreningen, Gård & Djurhälsan, Sveriges lantbruksuniversitet och Växa Sverige.

Mer information/kontakt

Pressmeddelandet samt pressbild finns att ladda ner i ruta till höger. OBS, vid publicering ange fotografens namn: Ann Christin Olsson, Tidningarna Husdjur&Nötkött.

Vid frågor kontakta: Lena Widebeck, lena.widebeck@vxa.se, tel 076/116 432 22 Thomas Rappe, T.Rappe@telia.com.