Trimma med Husdjur

Husdjur nr 6-7 kommer inom kort till din brevlåda, denna gång full med tips, erfarenheter och tankar kring hur du kan trimma din produktion vad gäller djurhälsa, planering med mera.

Viken i Falköping har satsat extra på kalvarna det senaste året vilket gett en ökad tillväxt. De vill trimma kalvhälsan för att nå målet 14 000 kilo ECM. Här visar Andréa Karlsson, djurskötare på Viken och Margareta Nord Karlsson, driftschef, en av kalvarna.

Omslag 6-7

Läs om också om tre gårdar i sydöstra Småland som tillsammans jobbar med Lean för att hitta bättre och effektivare rutiner för att minska på ”slöseriet”.

I detta nummer av Husdjur hittar du också en lista över de spendoppsmedel och juvervårdsprodukter. Dessa produkter är godkända av Bra Kemråd, och därmed också godkända att användas av mejerierna. Vill du förbättra juverhälsan är spendopp eller spenspray effektiva mot höga celltal.  

I dessa vallskördetider känns vattenfrågan oerhört aktuell. Som vanligt är förstaskörden varierad i vårt avlånga land, på många håll är dock volymerna bra men oron är stor över grundvattennivåerna. Läs mer i detta nummer hur du kan planera redan nu om skörden blir liten. I detta nummer finns även en checklista över vad man kan göra för att försöka förekomma en akut eller svårlöst situation när vatten saknas eller brunnen börjar sina.

Hör gärna av dig till oss på Husdjur med dina erfarenheter från årets skördar!