Uppåt på mjölkbörsen

På mjölkauktionen, GDT eller Global Dairy Trade, så ökade index med 3,2 procent.

Högsta ökningen var för det så kallade ”Butter index”, (smörindex) som ökade med drygt 11 procent. Det är auktioner varannan vecka och de senaste fem auktionerna har GDT-indexet ökat.