Ändringar i Klövpengen

För den som söker Klövpeng i år har det gjorts en förändring som påverkar hur många djur man kan söka för.

Från den första januari i år gäller att det ska vara minst tre månader mellan verkningstillfällena mot tidigare fyra månader. Frida Åkerström, veterinär på Växa Sverige som arbetar med klövfrågor, har pratat med flera lantbrukare som missat förändringen i villkor för att få Klövpeng. Även om det är sista dag för SAM-ansökan idag, så kan man få gå in och ändra i sin SAM-ansökan fram till 15 juni. 

– Även om det är i elfte timmen så vill jag göra de som söker Klövpengen uppmärksamma på förändringen. Förändringen kan vara positiv och innebära att du kan söka för fler djur, förutsatt att klövvårdaren kommer till besättningen fler än två gånger per år.

Saxat från Jordbruksverkets webb, för att bli berättigad till klövpeng krävs att:

  • Kvigor ska ha fyllt 24 månader vid sista datum för SAM-ansökan för att räknas med det aktuella kalenderåret.
  • Korna ska ha verkats minst 2 gånger under kalenderåret med minst tre månader mellan verkningstillfällena. Förut var det fyra månader som minsta intervall mellan verkningarna, förändringen trädde i kraft 1 januari 2018.
  • En certifierad klövvårdare ska utföra verkningarna
  • En klövhälsoplan ska ha upprättats och om nödvändigt även en åtgärdsplan.

Ann Christin Olsson

Klövverkning - ändrade regler för Klövpengen.