Årets Vallmästare har sökt dispens

Årets Vallmästare har sökt och fått dispens för att utfodra med konventionellt grovfoder i sin ekobesättning. Det rör sig om grovfoder för en begränsad period.

Porträtt på Per Larsson, arkivbild. – Ja, det är varmt och torrt, suckar Per Larsson på Kårtorp i Tibro i Västergötland, när Husdjur ringer för att kolla läget. Förra veckan fick vi 20 millimeter så vallarna håller sig gröna, men det räcker inte till så mycket mer än att hålla liv i vallarna.

De har fått någon åskskur tidigare och han säger att de därigenom klarat sig bättre än många andra. Strategin är att köpa allt foder de kommer åt, bland annat från trädor, och hoppas på tredjeskörden. Förstaskörden blev normal, andraskörden halv till två tredjedelar.

– Vi kör inte upp de vallar vi tänkt bryta utan tar en tredjeskörd där också.

I fredags började de skörda helsäd, det är både egna skiften som är planerade att bli helsäd och andra skiften som var tänkt att tröskas, både egna och fält de tecknat avtal att få skörda. De har sökt och fått dispens för att utfodra med konventionellt grovfoder. Enligt de besked han fått kommer de att få ha kvar ekotillägget, men mjölken kommer att gå som konventionell.

Planen i nuläget är att försöka kunna bibehålla antalet djur. De har 200 mjölkkor, och föder upp en del köttraskorsningar till slakt. Men kvigorna är på hotell. Det blir mer halm i foderstaten än ett normalt år. De brukar 125 hektar slåttervall, ungefär lika mycket spannmål och 40 hektar betesvall. Normalt är de självförsörjande till upp åt 80 procent. De har bevattning som de använder till betena.
Han tror att ekologisk spannmål kan bli dyr i höst. Därför har han redan köpt på sig ett lager med spannmål från förra året. De tidigarelagda foderköpen påverkar likviditeten.

– Vi har en bra dialog med banken, de har förståelse för situationen. Det är viktigt att prata med dem tidigt.

Ann Christin Olsson