Avtal för att öka mjölkinvägningen

Svensk Mjölk och Växa Sverige har slutit ett treårsavtal om maximalt 15 miljoner där Svensk Mjölk köper tjänster av Växa Sverige. Syftet med avtalet är att mjölkinvägningen ska öka i Sverige.

Ambitionen i livsmedelsstrategin är att öka tillväxt, hållbarhet och lönsamhet i livsmedelsproduktionen. Svensk Mjölk har beslutat om två mål för det branschgemensamma arbetet: ökad mjölkinvägning och ökad konsumtion av mejeriprodukter. Syftet med avtalet är att bidra till att målet om ökad invägning nås genom insatser på områdena foder, avel, djurhälsa, internationell benchmark och IT, skriver Växa Sverige i ett pressmeddelande.

– Via avtalet skapas viktiga förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig mjölkproduktion i Sverige, genom att strategiska områden identifierats som är avgörande för den svenska mjölkproduktionens fortsatta utveckling, säger Åke Hantoft, Svensk Mjölks ordförande.

Sedan den operativa verksamheten i Svensk Mjölk avvecklades har Växa Sverige ansvarat för den gårdsnära kompetensen. Svensk Mjölk AB, som ägs av de fem mejeriföretagen Arla, Falköping, Gäsene mejeriförening, Norrmejerier och Skånemejerier har slutit avtal med Växa Sverige om köp av experttjänster.

– Jag är glad att vi har lyckats få till ett avtal med Svensk Mjölk för att säkerställa att vi även framöver kan erbjuda högsta möjliga expertkompetens till alla Sveriges mjölkproducenter, säger Marita Wolf, ordförande i Växa Sverige.

Ann Christin Olsson