Civilministern bad om ursäkt

Svenska producenter har diskriminerats vid offentlig upphandling. Att situationen blivit så handlar om missförstånd att det inte gått att ställa krav, men det gör det.

– Jag vill börja med att be om ursäkt för hur staten har hanterat frågor kring offentliga inköp, sa Ardalan Shekarabi, civilminister i ett anförande om livsmedelsproduktion i Sverige som inledde programmet på Växadagarna i Jönköping.

Andra länder som Finland har visat att det är fullt möjligt att ställa krav. Han lyfte fram att flera insatser gjorts i den här frågan i Sverige under de senaste åren. Det inte bara finns möjligheter att ställa djurskyddskrav vid upphandling, utan han menade att det är något som ska göras.

– Vi är inte i mål än. Men nu är det möjliggjort i lagstiftningen.

Det stora delen av den offentliga upphandlingen står kommuner och landsting för och där menade han att alla kan hjälpas åt att sätta press på de som sköter den offentliga upphandlingen.

– Vi måste mobilisera opinionen. Symboliskt är det här en viktig fråga, att kommuner och landsting slutar med hyckleriet. Jag vet att det svenska folket stödjer att det ställs krav vid upphandlingen.

Och då syftade han på att det fortfarande i många kommuner ställs olika krav på villkoren för de egna lantbrukarna jämfört med de livsmedel som köps in. Han lyfte också fram att man startat en tillitsreform, där myndigheterna ska bli bättre i de mjuka frågorna, till exempel vid kontroller.

Ann Christin Olsson

Civilminister Ardalan Shekarabi på Växadagarna i Jönköping.