Fodret i fokus

Helsäd, åkerböna, vallinsådd, nya vallsorter och – blandningar, majsodling och Vallmästarnas strategier är en del av innehållet i nya numret av Husdjur.

Även om stora delar av Sverige är snötäckt så är det snart dags för nästa foderodlingssäsong. I nya numret av Husdjur kan du bland annat läsa om Ola Danielsson på Hörna Lantbruk där helsäden säkrade grovfodret.
På Åkersta i Närke valde man att satsa på åkerbönor som krossensileras, till en kostnad för cirka 25 öre per kilo ts. Läs även rådgivarnas kommentarer kring åkerbönan.

Grunden till slåttervallen läggs vid insådden. Insådd i höstsäden kan vara ett alternativ till den traditionella insådden i vårsäden. Per Ståhl, från Hushållningssällskapet ger råd och reder ut frågorna i nya Husdjursnumret.

Att hålla koll på tillväxten i vallen är inte enkelt. Ett sätt är att göra det på är att göra ett klipp-prov. Läs mer om hur du går tillväga i Husdjur.

Med rätt förutsättningar för odling är majs definitivt värd att räkna på. Det krävs mer än stora skördar för att göra majsen intressant. Allra viktigast är att skörden håller god hygienisk kvaliatet, likaså att mängden stärkelse uppgår till 350 gram per kilo torrsubstans. Rådgivarna Annica Hansson och Linda Karlsson ger tips om odling och skörd av majs.

Och givetvis finns det mycket mer att läsa om i Husdjur nr 3, till exempel om det långsiktiga avelsarbetet. Christer Samuelsson, Juby, Linghem har under 35 år varit engagerad i det svenska avelsarbetet. Genom åren har besättningen levererat hela 231 tjurkalvar till avelsföretag i Sverige och tre till Tyskland.

Mycket att läsa i Husdjur nr 3!