Full fart på vallarna i värmen

Med den värme som varit i stora delar av Sverige så går utvecklingen av vallarna rasande fort. På många håll kan det bli en tidigare skörd än normalt, och i Skåne och Halland är redan vallskörden igång.

Att det också finns fukt i backen, i kombination med värmen, gör att vallarna växer bra.

Porträtt på Hans Lindberg– Och värmen ser ut att hålla i sig framåt så det gäller att vara med och gå ut och kolla i de egna vallarna, säger Hans Lindberg, produktionsrådgivare på Växa Sverige i Bollnäs.

I Skåne och Halland finns flera klippningar inne. Och i Kalmar, Jönköping och Östergötland har de första provsvaren kommit in. I Dalarna görs de första klippningarna på måndag. Temperaturkurvorna i många områden visar på tidigare skörd än ett normalår. Han vill dock kasta in en brasklapp att i de områden där det varit mycket snö, som låg kvar längre än normalt, blir inte temperaturkurvorna helt rättvisande.

– Därför är det så viktigt att gå ut och titta i de egna vallarna för att göra en bedömning.

I hans område och norrut kommer det troligen för många bli så att ett försenat vårbruk och en tidig vallskörd kommer att ske samtidigt.

De prognosprover som kommit in nu har lägre energi, kombinerat med högt protein och lågt NDF. Det tyder på att vallarna mognar snabbare än den mängdmässiga tillväxten. Samtidigt händer mycket på en eller två dagar med näringsinnehållet.

– Smältbarheten på vallfodret är viktig för att få mycket mjölk. Men i en foderstat vill jag gärna ha cirka 450 gram NDF per kilo ts i vallfodret. Om det är under 400 gram är det svårare att få foderstaten att fungera. Så det är en balansgång.

Som exempel på den snabba utvecklingen tar han ett prov i Halland. Det första analysprovet visade 11,5 MJ, 253 gram råprotein och 375 gram NDF. En vecka senare var värdena 10,9 MJ, 199 gram råprotein och 426 gram NDF. Här sjönk råproteinet med 8 gram per dygn.
Ann Christin Olsson

Fakta Prognosprover:
Prognosprover tillsammans med temperatursummor ger en fingervisning om vallarnas utveckling och är ett hjälpmedel för att välja rätt skördetidpunkt. På vallprognos.se kan du följa både temperatursummor och prognosprover. Detta får vägas ihop med förutsättningarna på den egna gården, till exempel hur tidiga vallfröblandningar man har.
Vid tolkning av kurvorna tänk på att när 250 grader i temperatursumma uppnåtts motsvarar detta 10,8 megajoule för timotej, och då bör man vara i full gång med vallskörden. Har man tidigare gräs behöver man också vara på vallen tidigare. Eller om man siktar lite högre och vill upp i 11 till 11,5 megajoule per kilo ts.
Länk till vallprognos.se: Vallprognoser
Källa: Växa Sverige

Förstaskörd har nu dragit igång i söder. Prognosprovtagning flyttas nu allt längre norrut i landet.