Inget stopp för uppbundna kor

I det nya förslaget till djurskyddslag så krävs inget stopp för uppbundna mjölkkor. Utan man föreslår i stället övergångsbestämmelser och undantag.

Regeringen har efter många års arbete lagt fram ett förslag till ny djurskyddslag. I den utredning som förslaget till ny lag baseras på föreslogs det först att alla djur ska hållas lösgående, vilket skulle ha inneburit ett stopp för uppbundna besättningar. 

-I det nya förslaget vill man nu istället titta vidare på konsekvenser, övergångsbestämmelser och undantag. Regeringen anser också att det bör övervägas om det kan finnas andra incitament än lagstiftning som kan främja en snabb och effektiv omställning till lösgående system, säger Lisa Ehde, på LRF Mjölk.  

LRF Mjölk menar att omställningen från uppbundet till lösdrift sker med automatik. Det byggs inga nya uppbundna besättningar sedan flera år. Idag finns knappt 73 procent av korna i lösdrift och nästan 50 procent av besättningarna har uppbundna system. Det är alltså många mindre besättningar som skulle ha påverkats ifall det skulle ha blivit ett förbud. 

-Vi har även visat att uppbundna system i högre utsträckning finns i skogs- och mellanbygd där de är ovärderliga för den biologiska mångfalden. Därför är vi glada för att det inte blir ett totalstopp för uppbundna besättningar. Det är viktigt att vi kan ha så många besättningar kvar som möjligt för att nå målen i livsmedelsstrategin. Sverige behöver mer mjölk och fler mjölkbönder inte färre, säger Lisa Ehde.