Konventionell mjölk oförändrat pris

Arlas behåller priset för konventionell mjölk i april men priset för ekomjölk sänks med en eurocent.

Arlas a contopris för konventionell mjölk är oförändrat i april 2018 och sänks för ekomjölk med 1 eurocent, 8,7 öre.

Marknaderna har stabiliserat sig under de senaste veckorna, men proteinpriserna ligger kvar på rekordlåga nivåer, skriver Arla i ett pressmeddelande.

Även marknaden för ekoprodukter är fortsatt stabil, enligt Arla, men utbudet har utökats och försvagat marknaderna i Danmark och Sverige. Utsikterna för de kommande månaderna bedöms som fortsatt osäkra.

Det nya a contopriset är 302,9 öre/kg från den 1 april.  A contopriset för ekologisk mjölk i Sverige sänks med 8,7 öre/kg till 431,2 öre/kg från den 1 april 2018.