LRF Mjölk omorganiseras och bantas

LRF har tillsammans med mjölkbranschen beslutat att omorganisera och banta verksamheten vid branschavdelningen LRF Mjölk.

LRF, Svensk Mjölk och de ingående mejeriföreningarna samt husdjursföreningarna har kommit överens om en ny inriktning och ny organisation för LRF Mjölk. Denna förändring gör man med hänvisning till den nationella livsmedelsstrategin, som fastställdes i början av 2017. Där finns ett mål att driva den svenska livsmedelsproduktionen mot bland annat ökad tillväxt och lönsamhet.

I omorganisationen av LRF Mjölk är målet är att öka invägningen av mjölk samt öka konsumtionen av mejeriprodukter. Det ska ske genom fokus på tre huvudområden: Näringspolitik, opinionsbildning kring synen på mjölk samt kunskapsförsörjning kring mjölkens nytta och kvaliteter.

Det förändrade LRF Mjölks arbete kommer att organiseras i en enhet på LRF under ledning av till förordnad enhetschef Lisa Ehde. Den nya inriktningen innebär att LRF Mjölk omorganiseras och att personalstyrkan minskar. Den nya organisationen beräknas vara på plats under mars månad.
Ann Christin Olsson