Mjölkens Dag: Lika villkor behövs

Flera efterlyste att det grundläggande problemet, att svenska mjölkbönder inte konkurrerar på lika villkor med andra EU-länder, måste lösas. Sämre villkor och ett internationellt satt mjölkpris går inte ihop.

Magnus OscarssonIdag vid den fjärde Mjölkens Dag som arrangerats i riksdagen på initiativ av riksdagspolitikern Magnus Oscarsson (KD). I sitt inledningstal tog han bland annat upp att politiken stiftat lagar och förordningar som fördyrar för mjölkproduktionen, och att det är dags att ändra på det för att stärka svenska mjölkbönders lönsamhet och konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen och självförsörjningsgraden.

– Vi politiker har inte gjort vår hemläxa.

Stefan Gård, ordförande i Sveriges Mjölkbönder tog upp att mjölkproduktionen har minskat under 20 års tid, och att Sverige har EU:s lägsta, eller bland de lägsta, självförsörjningsgrad. Han betonade betydelsen av realistiska lönsamhetsberäkningar.

– Vem tjänar på att man går ut med orealistiska glädjekalkyler.

Han syftade på Växas Sveriges mjölkkostall i Jordbruksverkets tävling Framtidens smartaste stall. Den kalkyl som Sveriges Mjölkbönder har visar på betydligt högre produktionskostnader.

– Jag har varit mjölkbonde i tio år, sa Hanna Johansson, LRF Ungdomen. Mjölkpriset har pendlat mellan 2,50 och 4,00 kronor. Jag vet hur det känns när fakturorna samlas på hög. Vi behöver långsiktiga och konkurrenskraftiga spelregler. Jag är här för att jag tror på den svenska mjölken, med rätt spelregler.

Ander Segerström, Falköpings mejeri, har funderat mycket på råvarutillgången på några års sikt, bland annat för att det är en hög medelålder i mjölkbondekåren. Att banker ger mjölkbönder rådet att ställa om till eko för att förbättra lönsamheten såg han som ett problem då det inte finns avsättning för hur mycket ekomjölk som helst.

– Vi har alla förutsättningar att producera mjölk, ändå är vi sämst, sa Patrik Hansson, vd Arla Sverige. Vi backar när alla andra ökar. Det måste skapas förutsättningar att konkurrera på lika villkor. Hur ska vi annars få mjölkbönder att satsa?

Monica Haider, riksdagspolitiker (S), lyfte fram att Livsmedelsstrategin visar att de tar frågorna på allvar. En osäkerhet inför framtiden som lyftes fram är hur jordbrukspolitiken blir med en ny CAP-reform, och ett Brexit. Flera efterlyste mindre snack och mer verkstad. Mjölkens Dag arrangerades i år för fjärde gången och inte mycket har hänt under den här tiden när det gäller villkoren för mjölkföretagen. Åtgärder som efterlystes var till exempel se över beteskravet för kor i lösdrift, minskad regelbörda, sänkt dieselskatt och att ändra så att inte jordbruk står som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken.

Efteråt mötet sa Stefan Gård:

– När vi började med detta, och likvärdiga villkor togs upp, viftades det bara bort. Det är först nu som de börjar förstå konsekvenserna.

Men flera uttryckte också oro för hur mycket som i praktiken kommer att ha hänt när det är dags att samlas till Mjölkens Dag 2019.
Ann Christin Olsson

Se också tidigare nyhet: Hög tid att vända flyttvågen

Mjölkens dag den 14 mars.