Om betesenkäter och elefanten i rummet

Ledaren nu i majnumret handlar om beteskravet, som av en mjölkföretagare beskrivs som ”Elefanten i rummet”. En högst påtaglig fråga, men som man undviker att prata om för att det kan leda till besvärliga diskussioner.

I Husdjur nummer 4 skrev vi om två olika enkäter, som ger två helt olika bilder av hur mjölkföretagarna ser på beteskravet. Är beteskravets vara eller inte vara en viktig fråga för mjölkföretagarna? Eller kommer frågan först längre ner på listan över hinder för att skapa tillväxt i Mjölksverige? Den ena enkäten hade gjorts av LRF Mjölk och den andra av mjölkföretagaren Mats Ekström i Facebook-gruppen Mjölkdebatten. 

I Husdjur nr 4 skrev Per Andersson, mjölkföretagare på Äspetorp i Sörmland, i en insändare att ”som man frågar får man svar”, efter den debatt som varit på Mjölkens dag i riksdagen i mars. Han har i många år debatterat mot beteskravet. Och nu verkar det som om etablissemanget också sett att det finns en problematik. Även om tidsplanen för att få till en förändring verkar vara vag. Se vad LRF och Växa Sverige säger på sidan 52 i Husdjur nr 5 som landar i brevlådan nu i veckan.

Vad tycker du om beteskravet. Är det ett hinder för tillväxt? Eller är det tvärtom en garant för att konsumenterna ska välja svenskt? Klicka in på Husdjurs Facebook och tyck till. 
Ann Christin Olsson

Läs mer:

Mjölkko på bete.