Prognosprover klipps i norr

Nu har prognosprover börjat klippas även i norra Sverige. Utifrån temperatursummorna i till exempel Norrbotten är det dags för vallskörd i mitten av juni, cirka två veckor tidigare mot ett normalår.

Medan många i södra Sverige är klara med förstaskörden, rullar den nu igång allt längre norrut. Flera prognosprover finns för Jämtland och Västernorrland. Och klippningar i Västerbotten och Norrbotten görs i dagarna, där svar kommer att finnas på fredag på webben vallprognos.se.

Porträtt Hans Lindberg– Här i Hälsingland visar prognoserna på normal till låg fiberhalt, högt protein och en energinivå som ligger lite åt det låga hållet, säger Hans Lindberg, produktionsrådgivare på Växa Sverige i Bollnäs. I värmen blir vallarna brådmogna och smältbarheten sjunker fort. Det höga innehållet av protein beror på att vallen vuxit lite för dåligt.

För de som redan skördat i södra Sverige rapporteras om lägre skördar mängdmässigt. Den kan ligga på mellan 50 och 90 procent av normalskörd. Det varma vädret gör dock att många kan ha fått högre ts-halter än normalt och det gör att tappet mätt som kilo ts inte behöver vara fullt så stort. En högre ts-halt kan göra grönmassan mer svårpackad i plansilon vilket kan ge problem med den hygieniska kvaliteten om den blir för dåligt packad och täckt.

Klicka in på www.vallprognos.se  och följ analysvärdena.

Ann Christin Olsson

 Förstaskörd av ensilage