Risk för brist på grovfoder

Torka i stora delar av landet gör att det är risk för brist på grovfoder. Var tidigt ute och inventera lagren och lägg upp en strategi för att hantera en eventuell brist den kommande stallperioden.

Text Ann Christin Olsson
Foto Lisbeth Karlsson

Förra våren skrev vi också om risken förr brist på grovfoder, och vi sammanställde en lista med råd, se rutan. Den menar Hans Lindberg, produktionsrådgivare på Växa Sverige, är relevant också i år. För de som hade brist på grovfoder i vintras och som inleder den här växtsäsongen med en liten förstaskörd kan det vara extra tufft. Han har hört rapporter om skördar i nivån 50 till 90 procent av normalskörd. I skrivande stund den 7 juni behövs regn för att återväxten ska komma igång hos de som skördat.

– De som har mest bekymmersamt med grovfodret har varit tvungna att ta av förstaskörden direkt efter inläggning.

Ökad risk för varmgång

Det är inte någon optimal situation och ökar risken för varmgång. Normalt är hans råd att man ska vänta fyra veckor innan man börjar ta ut så att ensilaget är lagringsstabilt. Det finns också forskning som pekar på att man bör vänta sex veckor.

– Öppnar man silon tidigt finns risk att ensileringsprocessen går åt fel håll, men i de här fallen har det inte funnits några alternativ.

Han trycker på det första rådet att vara tidigt ute och kontinuerligt inventera foderlagren.

– Då har man ett bra underlag för hur man ska agera och tillsammans med sin rådgivare kan man lägga upp en strategi. Det är bättre om man kan vara tidigt ute. Räcker det att snåla med grovfodret? Vad behöver köpas in?

Hela landet drabbat

Rådgivarna kan också ha kontakter och veta om någon har grovfoder till försäljning. Det som är bekymmersamt är att det är stora delar av landet som är drabbat av torka, vilket kommer att driva upp priserna på att köpa in grovfoder, inte minst i konkurrens med de som jagar hästfoder.

En lantbrukare Husdjur pratat med berättar att de ringt runt i trakten och avtalat med några som brukar marken passivt att få slå de vallarna. Ett par andra som vi haft reportage hos i vintras har valt att gallra hårdare bland djuren för att minska antalet djur, här kan dock slaktköer försvåra att få iväg djur.

Strategi vid brist på grovfoder:

 1. Inventera grovfoderläget tidigt och kontinuerligt under säsongen.
 2. Skörda spannmål som helsäd.
 3. Behöver foder köpas in är det bäst att vara tidigt ute. Kolla in sajter som proteintipset.se och Blocket, samt förmedlare som Maskinringarna och Lovanggruppen, och fråga din rådgivare och kollegor
 4. Hör efter möjligheten att få slå passivt brukade vallar.
 5. Prioritera bästa grovfodret till mjölkande kor och kalvar/yngsta kvigorna.
 6. Möjlighet att beställa Betfor/HP-massa?
 7. Andra fiberrika kraftfodermedel kan stötta upp vid en låg andel grovfoder. Till exempel färdigfoder som Rosa Grönmix eller Komplett Grov.
 8. Öka havreandelen i spannmålen.
 9. Ta tillvara på halm.
 10. Ammoniakbehandla halm för att höja fodervärdet.
 11. Förläng betessäsongen.
 12. Se över möjligheten att bevattna.
 13. Gallra för att minska antalet djur.