Våga utvecklas

Utvecklas ledarskapet så utvecklas även företaget. I nya numret av Husdjur tar vi upp frågor kring utveckling av ledarskapet, diskuterar generationsskifte eller vad som händer när någon måste lämna gården. Och mycket mera!

Husdjur 2 är nu på gång ut till alla er läsare. I detta nummer har vi fokus på alla de fantastiska företagsledare som finns runtom i Sverige och de möjligheter som finns att utvecklas inom ledarskapet. Utvecklas ledarskapet då utvecklas oftast även företaget.

Husdjur följer en grupp mjölkföretagare som går utbildningen Ledarpraktikan, det är erfarna mjölkföretagare men även här händer det saker när de går utbildningen.

Läs om Johanna Sandahl som är en av de tio deltagarna, som funderar över sina mål och sin framtid.

Läs även om frågor kring generationsskiften. Vid Växadagarna gav familjen Wolf, som är mitt inne i processen, rådet att ta reda på vad du själv vill och börja prata. Det tar tid att prata om de här frågorna och det måste också få ta tid.

Vi har även reportage från syskonen Persson på Lida gård, som alla fem driver företaget vidare och har utvecklat det, tillsammans med sin mamma efter att pappan dog.

Delegerat och tydligt ansvar har hjälpt Claes Johansson, Märene Mjölk utanför Skara att utveckla företaget.

Mjölkföretagande kan även innebära mycket tuffa, personliga frågeställningar. Vid en eventuell separation ställs mycket på sin spets – hur påverkas ekonomin, tryggheten – i Husdjur nr 2 ger Rickard Josefsson, juristens synpunkt på vad man ska tänka på när man blir två på en gård.

Välkommen till oss på Husdjur med dina synpunkter på livet som företagare, i med och i motgång!

husdjur@vxa.se, facebook eller ring oss, telefon 010- 471 09 42.