Vi måste nå ut med vårt lönsamhetsläge

Sveriges Mjölkbönder har nu avslutat sin stämma och deltagarna fortsätter nu till riksdagshuset för att delta i Mjölkriksdagen.

 -Det händer mycket nu, lönsamheten går upp och ner, Brexit närmar sig och handeln är osäker. Det är oerhört viktigt att vi är på tå för att möta detta, sa Stefan Gård, ordförande i Sveriges Mjölkbönder, när han inledde föreningens stämma.

Inför dagens möte i Riksdagen hoppas Stefan Gård att politiker och media ska bli medvetna om kostnadsläget och verkligheten i mjölkproduktionen. Han berättade att föreningen förutom att agera gentemot politiker med flera ska bli aktivare i sin kommunikation till medlemmarna.

Vid stämman antogs en motion från Tord Cleveson, Boda Torpön. I motionen beskrevs ett tillfälle när en vaccinering skulle göras vid blåtungeutbrottet och en kviga sparkade Jordbruksverkets personal vid vaccineringen. Tord Cleveson, menar att det är han som arbetsledare som har det juridiska ansvaret för dem som för tillfället vistas på arbetsplatsen. Han vill inte ha ett arbetsplatsansvar för myndighetspersoner som besöker gården i påtvingade besök, som till exempel djurkontroll, utan detta måste tas av den besökande personens chef. Stämman beslutade att bifalla motionen och för att arbeta för en lagförändring.

Per Andersson önskade sig en checklista på vad man ska svara när myndighetspersoner ringer upp och ska komma besök; vad ska man ställa för krav etcetera för att man ska släppa in dem.

För första gången delade föreningen ut ett pris till ”Årets triggare” och det tilldelas Kenneth Månsson. Motiveringen var att ”Kenneth Månsson är en av administratörerna för Facebookgruppen mjölkdebatten. Där gör han ett stort jobb genom att granska inlägg och godkänna inlägg, dela artiklar om olika ämnen samt debatterar flitigt själv. Kenneth hittar ofta inlägg och artiklar som bör diskuteras och plockar in dem i Mjölkdebatten. Mjölkdebatten har genom detta fått ett stort genomslag och har idag cirka 2 300 medlemmar. Där finns allt från politiker till förtroendevalda inom LRF, Arla mfl. Det som diskuteras där får därmed ett stort genomslag.”

Nyvalda i styrelsen blev Ulrik Isleborn, Anders Håkansson samt Henrik Källner.

 Sveriges Mjölkbönders stämma

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder från vänster Ulrik Isleborn (nyvald), Petter Pettersson, Claes Jonsson, Stefan Gård, Rikard Mikaels, Birgitta Berndtsson (sekreterare) samt Anders Håkansson ( nyvald). På bilden saknas nyvalde ledamoten Henrik Källner.