Vinnaren kom under 50 000 per koplats

Det vinnande mjölkkostallet visar att det går att komma ner i en byggkostnad under 50 000 kronor per koplats. Kokomforten är i fokus, men i övrigt har det som inte är absolut nödvändigt plockats bort.

Växa Sveriges mjölkkostall, som var en av vinnarna i tävlingen Framtidens smartaste stall, har planerats hos Magnus Carlman och Martin Lindeqvist på Orraryds gård och Ingelstad Agri. Idag har de mjölkproduktion på två gårdar, 350 kor med robotmjölkning respektive 250 kor och grop.

– Vi ser många gånger att teknik inte alltid ger den besparing som det är tänkt, sa Magnus Carlman när tävlingsbidraget redovisades.

Bland annat ville han komma ifrån krånglande utgödslingar och i det nya stallet är det tänkt att gödsla ut i gångarna med minilastare, i stallet med de mjölkande korna,. Korna mjölkas tre gånger per dag i en grop med 2×12 platser och de är då gångarna ska skrapas. De har fokuserat på rationella djurflöden.

– Vi lägger mycket tid vid mjölkningen så det är viktigt att det går att flytta kor på ett effektivt sätt, sa Magnus Carlman

Anläggningen är för 545 årskor. Det är två stall, ett med mjölkgrop, sinkor och VIP-.kor, till exempel nykalvade kor, och sedan en hall till med enbart mjölkande. Stallet är oisolerat, foderkrubbor längs långsidorna och sandliggbås. Kalvarna hålls utomhus i kalvhyddor med ett tak över rastgårdarna. Logistiken är planerad för att hålla isär rena och smutsiga transportvägar på gården, ur smittskyddssynpunkt. Sinkoavdelningen är planerad så att åtta kor ska sinläggas i veckan och sedan hålls den gruppen ihop till kalvningen.

Stallet är byggt så att det går att växa, både när det gäller mjölkningsstall, ytterligare en ligghall och plansilofack.

För att komma ner i en investeringskostnad på 49 800 kronor per koplats, kravet var max 50 000 kronor så har de fått hålla igen på önskelistan. Kalkylen är gjord utifrån ett mjölkpris på 2,40 kronor per kilo mjölk . Magnus Carlman betonade att vid ett så lågt mjölkpris skulle det inte vara aktuellt att bygga, men det är en styrka att kunna visa att det går att komma ner i byggkostnad. För att komma så lågt har de valt bort det som inte är absolut nödvändigt, och som inte påverkar kokomforten. Till exempel är det inga gardiner i väggarna.

– Historiskt är det stora problemet att vi plockat på för mycket och inte klarar ens 3,50.

Tävlingskriterier och alla tio stallkoncept finns tillgängliga på www.jordbruksverket.se/smartastall. De är fria att använda men kan behöva anpassas för en annan plats eller gårds förutsättningar.

Ann Christin Olsson

Läs mer: Framtidens smartaste stall utsedda

Magnus Carlman och Martin Lindeqvist

Magnus Carlman och Martin Lindeqvist på Orraryds gård efter att det mottagit utmärkelsen av Prins Carl Philip. Mycket glada och stolta liksom övriga i projektgruppen.

Projektgruppen för Växa Sveriges mjölkstall.

Här är projektgruppen precis efter redovisningen, från vänster Sara Lundberg, Magnus Carlman, Claes Åkerberg, Martin Lindeqvist, Rebecka Asplund och Katarina Gran.