Antalet mjölkföretag fortsätter minska

Antalet mjölkföretag i Sverige har minskat med 6,4 procent sen förra året. I dag finns 3253 mjölkbönder i landet.

Förra året bromsade minskningen av antalet mjölkföretag i Sverige in något. I juni 2018 hade antalet mjölkbönder minskat med 3,7 procent jämfört med föregående år.

Men när Jordbruksverket i juni sammanställde statistiken över lantbrukets djur, var minskningen tillbaka på de nivåer som varit åren innan. Mellan juni 2018 och juni 2019 hade antalet mjölkföretag minskat med 224 stycken, eller 6,4 procent till 3253 företag.

Det innebär att med samma minskningstakt riskerar antalet mjölkföretag att närma sig eller till och med passera 3000-gränsen under nästa år.

Även antalet mjölkkor minskade mellan juni 2018 och juni 2019, med 4,3 procent. Också det en högre minskningstakt än tidigare år.

De nya siffrorna från Jordbruksverket bekräftas av mjölkinvägningen som även den minskar. I augusti 2019 var invägningen drygt 4 procent lägre än samma månad 2018.

Antal mjölkföretag i Sverige

2019: 3253 (-6,4%)

2018: 3477 (-3,7%)

2017: 3614 (-13,1 %) – obs 2-årsintervall

2015: 4161

Antal mjölkkor i Sverige

2019: 305 570 (-4,3%)

2018: 319 387 (-0,8%)

2017: 322 010 (-4,8%) – obs 2-årsintervall

2015: 338 379

Källa: Jordbruksverket

 

Text: Linda Grimstedt