Fjällrastjur bevarad i Sveriges äldsta (?) dos

1/2

● Joachim Gustavsson med sina fjällraskor, som numera bara mjölkas i samband med kalvning på våren.

I kvävekärlet på Görshorva utanför Mjölby finns Sveriges kanske äldsta semindos på gårdsnivå. Ett piller efter fjällrastjuren 33 Sving – tänkt att ge en framtida avelstjur.

Text & foto: Linda Grimstedt

I FÖRRA NUMRET AV Husdjur efterlyste vi Sveriges äldsta semindos. Med hjälp av Facebook fick frågan spridning och väckte stort engagemang i läsekretsen. Många tjurar från innan millennieskiftet finns i kvävekärl runt om på mjölkgårdarna.

Men den äldsta dosen vi kunnat hitta är från fjällrastjuren 33 Sving född så tidigt som 1952 och förmodligen tappad något tiotal år senare på Norrlands tjurcentral.

– Det var ju när de började, så det är ju ett piller, berättar Joachim Gustavsson som har den närmast antika dosen i sitt kvävekärl hemma på gården Görshorva utanför Mjölby.

Han har varit engagerad i bevarandet av den svenska fjällrasen och insamlandet av gamla doser för att säkra dess överlevnad.

Förhoppningen är att pillret efter Sving ska ge upphov till en ny tjur för att bredda avelsbasen.

– Den här dosen var den äldsta som fanns kvar, så den ska användas på den bästa kon, säger Joachim Gustavsson.

SJÄLV SLUTADE han mjölka sina fjällkor för några år sedan och har nu ett 20-tal kvar som dikor. Pillret efter 33 Sving ska skänkas till någon kollega som fortfarande mjölkar. Utrustningen för att hantera det i samband med seminering har Joachim Gustavsson, men han har aldrig gjort det själv.

– Det är knappt att de seminörer som är med i dag har varit med om det, säger han.

Den näst äldsta dosen vi kunnat hitta kommer från SRB-tjuren 40 Wikhus och finns på Lommaryds prästgård. Även den är tänkt att användas när den rätta kvigan och brunsten dyker upp, berättar Klas Johansson, arrendator på gården.

– Det ska vara en som inte är allt för bra och inte allt för dålig, säger han.

FAKTA

Gamla doser

Här är några av de tjurar som Husdjur spårat ute på gårdarna:

• 33 Sving – f. 1952

• 40 Wikhus – f. 1963

• Frasse – f. 1964

• Valiant – f. 1973

• 1310 Heligo – f. 1985

Tack alla som engagerat sig i jakten!